jns2003

สินค้าและบริการ

งานระบบออโตเมชัน SCADA

   บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี หรือ ประจำเดือน พร้อมใบรับรองการตรวจสอบ
   ซ่อม/แก้ไขการ์ดควบคุมในระบบ , อินเวอร์เตอร์ , บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์
   ซ่อมบำรุงระบบสายไฟฟ้า , ตู้ควบคุม , ตู้ควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์
   ซ่อมบำรุงมอเตอร์ไฟฟ้าในงานอุตสหกรรม ทั้งมอเตอร์ เอ ซี , ดี ซี ทุกขนาด
   บริการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ ประจำปี
   งานตรวจสอบระบบไฟฟ้า ด้วยเครื่องเทอร์มอลสแกน (หาจุดร้อน จุดต่อที่มีปัญหา
และอุปกรณ์ที่มีความร้อนเกินปกติ) เพื่อป้องกันการเกิดการลัดวงจร ป้องกันการเกิดอัคคีภัย
   บริการรื้อถอนเปลี่ยนแปลงสายไฟฟ้า และ รับซื้อสายไฟฟ้าเก่า ทุกชนิด ทุกประเภท
   บริการปรึกษาระบบไฟฟ้าทั่วไป ไฟฟ้ากำลัง และระบบพลังงานทดแทน,พลังงานทางเลือก
โดยวิศวกรควบคุม (ไฟฟ้า)