เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

บริษัท อัลเทอร์เนทีฟ พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด (APS) และบริษัทย่อยในกลุ่มเอพีเอส ได้ดำเนินธุรกิจทางด้านให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง และติดตั้งแบบครบวงจร ในงานระบบไฟฟ้า สื่อสาร เครื่องกล โยธา และธุรกิจทางด้านพลังงานทดแทนให้กับ องค์กรของภาครัฐ และเอกชน บริษัท อัลเทอร์เนทีฟ พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด (APS) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2553 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทยและมีคณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษัท เป็นวิศวกรมืออาชีพและมีประสบการณ์ในด้านงานระบบไฟฟ้า สื่อสาร เครื่องกล โยธา และธุรกิจทางด้านพลังงานทดแทนมากกว่า 10 ปี

คณะผู้บริหารที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์

คณะผู้บริหารของ บริษัท อัลเทอร์เนทีฟ พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
คณะผู้บริหารปัจจุบัน ประกอบไปด้วย:
   Mr. Thossaporn Thammajong
   Mr. Choavalit Jongjab

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

บริษัท อัลเทอร์เนทีฟ พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด มีเจ้าหน้าที่ระดับมืออาชีพกว่า 20 คน ที่พร้อมให้บริการ และดูแลระบบงานครอบคลุมทั่วประเทศ

พนักงานทุกคนเปรียบเสมือนเจ้าของบริษัท เพื่อสร้างหลักประกันคุณภาพงานและให้บริการ อย่างมืออาชีพให้กับลูกค้า

พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในระบบงานของบริษัท ตั้งแต่กระบวนการประสานงาน ตลอดจนด้านการให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง และติดตั้งแบบครบวงจร ในงานระบบไฟฟ้า สื่อสาร เครื่องกล โยธา และธุรกิจทางด้านพลังงานทดแทน

เจ้าหน้าที่ระดับปฎิบัติงาน ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 :

  ผู้จัดการ   2
  วิศวกร   11
  เจ้าหน้าที่เทคนิค   25
  ธุรการสำนักงาน   2

วิศวกรของ บริษัท อัลเทอร์เนทีฟ พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด หลาย ๆ คน ได้มีประการณ์ ในการร่วมงานกับกระทรวงพลังงาน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆ ด้วย